Minimalt underhåll

Individuellt planterade marktäckande växter kräver intensiv skötsel. Byte, ogräsrensning och hackning är arbetsintensiva, tidskrävande och kostsamma arbeten. En färdig marktäckare som kräver lite underhåll är den perfekta lösningen för att skapa snygga, täckta sluttningar, attraktiva vallar, rondeller och vackra offentliga trädgårdar.

Sedum i refuger och rondeller

Sedumvegetation är extremt torktålig och trivs därför bra i mycket torra områden liknande trafikmiljöer. Sedumvegetationen tål däremot bara begränsade mängder salt och slitage. Den skall därför inte användas där saltpåfrestningen är för stor eller på ytor där den utsätts för slitage från exempelvis fordon som sneddar över ytan, snöröjning eller på platser där man kan befara att fotgängare kommer att gå över ytan. Sedumytan skall därför omges av en zon med exempelvis stensättning närmast körytan för att undvika de mest utsatta partierna.

Sedum på murkrön

Sedumvegetation passar bra att anlägga i den torra miljön uppe på murkrön. Det är viktigt att förbereda ett jämnt och dränerande underlag i murkrönet. Sedummattans kanter ska ligga en aning nedsänkta i förhållande till murens sidor så att växtligheten skyddas mot nötning och uttorkning.

Sedum på mark

När sedummattor anläggs på mark ska underlaget vara dränerande 150-300 mm, gärna makadam med fraktion 16-32mm. Ytan skall luta eller vara bomberad. Lutning: 1:20 eller mer (max 1:2).